ΔΩΡΕΆΝ ΠΕΛΜΑΤΟΓΡΆΦΗΜΑ

Ο πελματογράφος είναι μια πλατφόρμα με 4000 ψηφιακούς αισθητήρες και μετρά τις πιέσεις που ασκούνται στο πέλμα κατά τη στάση και τη βάδιση.

Κάνοντας ενα ΔΩΡΕΆΝ πελματογράφημα σας δίνετε η ευκαιρία να εντοπίσετε τις πιέσεις που καταπονούν το σώμα σας. Με την κατασκευή ειδικών ορθωτικών πελμάτων έχετε τη δυνατότητα να διορθώσετε τυχόν βλάβες απο κακή στάση και βάδιση ώστε να προσφέρετε ανακούφιση σε όλο το σκελετικό σας σύστημα.

    Not Tags